Nội dung

  • Một ấn phẩm mới trong năm 2013!Một thành phố đã mở cánh cổng đi vào thế giới song song... Từ thế giới bên kia cánh cổng, bọn xâm lược NAVER đã tiến vào gây náo động thành phố...Để bảo vệ cuộc sống của mọi người.... Một tổ chức đã được thành lập mang tên BORDER (Biên giới), thành viên của BORDER là những người mang sức mạnh TRIGGERHọ sẽ làm gì để bảo vệ thành phố của mình?
ve may bay
Loading...
Chat với Admin