Nội dung

  • Khi chết đi, linh hồn của 1 người không biến mất mà chỉ chuyển sang kiếp khác. Số mệnh của mỗi 1 kiếp người được quyết định bằng tung xí ngầu (xúc xắc). Trò chơi số mệnh được bắt đầu bằng việc tung xí ngầu.
ve may bay
Loading...
Chat với Admin