Nội dung

  • Azma bị gia đình hành hung, có khả năng thấy những thứ kì quái trong gương. Câu chuyện bắt đầu mở ra khi những hình ảnh phản chiếu bắt đầu tác động đến thực tại, rào cản giữa hiện thực và ảo ảnh sụp đổ.
ve may bay
Loading...
Chat với Admin