Nội dung

  • Pairing: SinJu Sad dou. Không hiểu cậu thích ta ở điểm nào nữa... [...] Vì đó là ngươi [...] Đồ của ta, đến chết vẫn là của ta. Kẻ chọn ngươi là ta. Ta sẽ không nhường ngươi cho ai... Ta sẽ giết sạch. [...] Cậu đúng là hết thuốc chữa. Chọc ta thì không sao, nhưng nếu chọc người khác... ta sẽ không tha đâu.

Danh sách chap

ve may bay
Loading...
Chat với Admin