Truyện thể loại Webtoon

Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường
Truyện tranh Hard Core Leveling Warrior
1.286.276 690 6.262

Hard Core Leveling Warrior

Truyện tranh Roland Roland
6.584 17 213

Roland Roland

Truyện tranh Truyền Võ
125.461 97 2.447

Truyền Võ

Truyện tranh Ajeossi
332.866 222 4.210

Ajeossi

Truyện tranh Tiểu tâm can của cực phẩm đại nhân
263.074 135 5.285

Tiểu tâm can của cực phẩm đại nhân

Truyện tranh Bermuda
1.011 4 21

Bermuda

Truyện tranh Lessa 2: The Crimson Knight
401.643 387 2.851

Lessa 2: The Crimson Knight

Truyện tranh The Daily Lives of Us Sibling
25.763 34 572

The Daily Lives of Us Sibling

Truyện tranh Skeleton Soldier Couldn’t Protect The Dungeon
580.095 1.184 6.714

Skeleton Soldier Couldn’t Protect The Dungeon

Truyện tranh Golden Goblin Cubee
1.904 21 47

Golden Goblin Cubee

Truyện tranh Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ
1.631.396 6.761 30.522

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ

Truyện tranh Thiền Tâm Vấn Đạo
51.436 54 1.158

Thiền Tâm Vấn Đạo

Truyện tranh Oppa is here
572 6 28

Oppa is here

Truyện tranh Trùng sinh chi ảnh hậu dưỡng thành kế hoạch
136.251 189 4.243

Trùng sinh chi ảnh hậu dưỡng thành kế hoạch

Truyện tranh Lawless Zone
4.598 29 429

Lawless Zone

Truyện tranh Free Draw
222.464 100 1.551

Free Draw

Truyện tranh Here U Are
24.087 42 946

Here U Are

Truyện tranh Thợ rèn chuyển sinh
3.381 17 315

Thợ rèn chuyển sinh

Truyện tranh Sổ tay tình yêu của tiểu hồ ly
81.900 183 2.795

Sổ tay tình yêu của tiểu hồ ly

Truyện tranh Solo Leveling
333.174 753 7.320

Solo Leveling

Truyện tranh Loser
2.216.919 609 7.490

Loser

Truyện tranh Người máy hủy diệt
1.344.256 1.137 4.174

Người máy hủy diệt

Truyện tranh Thực tập sinh tình yêu
64.367 97 1.780

Thực tập sinh tình yêu

Truyện tranh Khốn Ái Tù Lung
61.277 117 3.303

Khốn Ái Tù Lung

Truyện tranh PC Goddes Room
1.126.124 327 3.420

PC Goddes Room

Truyện tranh Hé lộ về ngành công nghiệp JAV
2.201.974 248 4.026

Hé lộ về ngành công nghiệp JAV

Truyện tranh Cậu bé quỷ
27.228 80 1.076

Cậu bé quỷ

Truyện tranh Hắc Lang và Hỏa Hồ Ly
1.446.999 280 5.033

Hắc Lang và Hỏa Hồ Ly

Truyện tranh Bí mật bóng đêm
234.946 159 4.078

Bí mật bóng đêm

Truyện tranh Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn
1.933.110 484 5.684

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn

Truyện tranh Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2
277.212 125 1.940

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2

Truyện tranh Nữ Thần Giáng Thế
324.056 597 5.505

Nữ Thần Giáng Thế

Truyện tranh Tình dược
4.197 14 248

Tình dược

Truyện tranh Hongshi thích tôi!
52.378 92 894

Hongshi thích tôi!

Truyện tranh Sweet Home
314.051 555 2.621

Sweet Home

Truyện tranh Trọng sinh công chúa đích tái thứ: Hoàng đế bệ hạ xin đừng giết ta
79.780 273 5.282

Trọng sinh công chúa đích tái thứ: Hoàng đế bệ hạ xin đừng giết ta

Truyện tranh Nói Với Em
3.487.747 1.231 10.530

Nói Với Em

Truyện tranh Miracle App Store
14.669 78 343

Miracle App Store

Truyện tranh End & Save
75.895 139 885

End & Save

Truyện tranh The Reason Why Raeliana Ended up at the Duke's Mansion
4.810 20 493

The Reason Why Raeliana Ended up at the Duke's Mansion

Truyện tranh With Gods
21.133 9 120

With Gods

Truyện tranh Tổng tài đại nhân tâm thiếu nữ
124.025 50 1.800

Tổng tài đại nhân tâm thiếu nữ

Truyện tranh Her Summon
26.459 98 1.008

Her Summon

Truyện tranh Ngôi nhà của người phục chế
66.690 25 641

Ngôi nhà của người phục chế

Truyện tranh Tomorrow - Ngày mai
10.502 6 159

Tomorrow - Ngày mai

Truyện tranh Thế giới con gái
93.056 95 852

Thế giới con gái

Truyện tranh How To Open A Triangular Riceball
5.612 9 105

How To Open A Triangular Riceball

Truyện tranh An Adult's Experiences
1.246.845 308 4.457

An Adult's Experiences

Thể loại

loadingĐang xử lý