Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Truyện tranh Vương Phi Lại Hạ Độc Rồi
2.020 22 322

Vương Phi Lại Hạ Độc Rồi

Truyện tranh Vân Thiên Thành
7.877 21 572

Vân Thiên Thành

Truyện tranh Phượng Hoàng Ngàn Năm
735.276 2.654 15.327

Phượng Hoàng Ngàn Năm

Truyện tranh Yêu Nhan Lệnh
156.291 401 4.707

Yêu Nhan Lệnh

Truyện tranh Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
33.770 121 2.443

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Truyện tranh Vương tử thành phố và công chúa Amazon
1.041.028 3.329 15.235

Vương tử thành phố và công chúa Amazon

Truyện tranh Trục Phong Nguyệt, Dư Quân Hỉ
380.377 614 7.837

Trục Phong Nguyệt, Dư Quân Hỉ

Truyện tranh Thiểm Hôn Kinh Ái
1.030.415 1.391 14.214

Thiểm Hôn Kinh Ái

Truyện tranh Phượng Hoàng Tê Lâm
271.598 273 6.383

Phượng Hoàng Tê Lâm

Truyện tranh Solo Đi Vương Gia
259.264 822 6.915

Solo Đi Vương Gia

Truyện tranh Hoa nhan sách
469.677 2.387 13.124

Hoa nhan sách

Truyện tranh Tiên Giới Quy Lai
263.216 231 5.034

Tiên Giới Quy Lai

Truyện tranh Pháp Y Cuồng Phi
203.592 328 5.866

Pháp Y Cuồng Phi

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
795.556 462 7.961

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
1.368.620 1.486 13.965

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Tà Y Cuồng Thê
202.306 532 7.190

Tà Y Cuồng Thê

Truyện tranh Tử Sắc Sắc Vi
1.296.537 1.474 16.401

Tử Sắc Sắc Vi

Truyện tranh Mười dặm hồng trang, thay huynh xuất giá
148.900 229 5.737

Mười dặm hồng trang, thay huynh xuất giá

Truyện tranh Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương
137.363 323 4.502

Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương

Truyện tranh Ta cần sủng ngọt
39.452 207 636

Ta cần sủng ngọt

Truyện tranh Ta Là Bá Vương
78.003 74 2.619

Ta Là Bá Vương

Truyện tranh Loạn Thế Đế Hậu
2.103.314 2.088 18.466

Loạn Thế Đế Hậu

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
3.618.910 3.912 24.200

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Niết Bàn Chi Phượng Nhan Lâm Ca
58.474 153 2.789

Niết Bàn Chi Phượng Nhan Lâm Ca

Truyện tranh Tướng Quân Hữu Hỷ
40.664 130 1.810

Tướng Quân Hữu Hỷ

Truyện tranh Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi
499.107 440 8.871

Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi

Truyện tranh Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp
17.940 64 2.448

Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Truyện tranh Yêu phi bám lấy không buông
177.758 246 5.785

Yêu phi bám lấy không buông

Truyện tranh Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt
11.382 96 1.896

Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt

Truyện tranh Đế Sư Tại Thượng
243.859 842 4.100

Đế Sư Tại Thượng

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
1.190.234 2.065 17.245

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi
1.673.762 1.395 10.938

Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi

Truyện tranh Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi
433.470 969 9.524

Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi

Truyện tranh Dục huyết Thương hậu
409.208 1.040 10.237

Dục huyết Thương hậu

Truyện tranh Thịnh Thế Đế Vương Phi
2.691.081 3.667 15.119

Thịnh Thế Đế Vương Phi

Truyện tranh Xuyên Việt Chi Hồ Vương Đích Chuyên Sủng
1.948.414 4.621 21.803

Xuyên Việt Chi Hồ Vương Đích Chuyên Sủng

Truyện tranh Lừa Thái Tử Đến Đây Dạy Dỗ
61.355 108 2.435

Lừa Thái Tử Đến Đây Dạy Dỗ

Truyện tranh Cô vợ siêu mẫu của cố thiếu
5.361.055 4.511 34.951

Cô vợ siêu mẫu của cố thiếu

Truyện tranh Nhị Tiểu Thư Không Dùng Được
3.156.507 3.484 18.556

Nhị Tiểu Thư Không Dùng Được

Truyện tranh Hồ Yêu Thái Tử Phi
753.478 617 8.280

Hồ Yêu Thái Tử Phi

Truyện tranh Cẩm Lý thiếu nữ của tôi
421.700 524 8.690

Cẩm Lý thiếu nữ của tôi

Truyện tranh Thái Tử Phi Ở Hiện Đại
1.160.448 1.369 16.017

Thái Tử Phi Ở Hiện Đại

Truyện tranh Điện Hạ Của Ta Sắp Chết Rồi!
19.305 31 897

Điện Hạ Của Ta Sắp Chết Rồi!

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
1.163.545 2.834 11.321

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Xuân Phong Nhất Độ Cộng Triền Tình
1.397.102 1.456 15.445

Xuân Phong Nhất Độ Cộng Triền Tình

Truyện tranh Hỏa Hồ
608.889 1.549 4.075

Hỏa Hồ

Truyện tranh Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta
4.894.519 6.579 27.161

Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta

Truyện tranh Lão Bà Của Ta Là Ma Vương Đại Nhân
94.558 104 2.277

Lão Bà Của Ta Là Ma Vương Đại Nhân

Thể loại

loadingĐang xử lý